Det kan være svært at overskue junglen af krav og specifikationer, der skal til for at søge og opnå en vognmandstilladelse. Det kan være fatalt at søge forkert eller for sent og dermed skulle afvente en ny chance.

Jf. Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen er der nogle punkter, som skal være opfyldt for at kunne søge din tilladelse. Dette handler blandt andet om:

  • Forretningssted og kørsel klarlagt.
  • Bestået Godsvognmandskursus eller gældende erhvervserfaring.
  • Egenkapital på kr. 150.000,00. 
  • Ingen offentlig gæld på kr. 50.000,00 eller over.
  • Vandel og god skik. Almindelig sund fornuft.

DEKRA Vognmands-Partner kan hjælpe med at søge dine tilladelser for dig og dermed sikre, at du kommer godt og trygt fra start - til rette tid og med den korrekte tilladelse.

DEKRA Vognmands-Partner

  Logistikparken 5
8220 Brabrand

  75 72 47 00
  vp@dekra.dk
CVR: 30 24 20 76